Rozhodnutie č. 4/2021/2022 o vylúčení tímu HC CHOBOTNICE z prebiehajúcej sezóny 2021/2022

Pridal: Martin Ištvan Dňa: 31. máj 2022
Dňa 25.05.2022 sa uskutočnila tradičná porada tímov postupujúcich do PLAYOFF fázy za účelom si stanovenia pravidiel. Okrem iných informácií boli verejne deklarované informácie o hokejovej minulosti hráčov, ktorá podľa prezentujúcich nie je v súlade s pravidlami pre sezónu CHL 21/22.
Konkrétne išlo o hráčov:
 • Rastislav Muller
 • Ľubomír Mecko
 • Dušan Gilla
 • Roman Gábik
 • Kamil Tóth
Komisia tímov PLAYOFF poverila vedenie, aby čo najskôr preverila relevantnosť informácií priamo na matrike SZĽH. Hneď na druhý deň vedenie ligy kontaktovalo matriku SZĽH so žiadosťou o preverenie hráčov Muller, Mecko, Gilla a Tóth. Ešte v ten deň nám bolo mailom oficiálne potvrdené:
 • Rastislav Muller, rok nar. 1994, zrušená registrácia v roku 2013 (čo znamená, že bol registrovaný v databáze SZĽH do svojho 19. roku veku)
 • Ľubomír Mecko, rok nar. 1966 - nebol registrovaný
 • Kamil Toth, rok nar. 1982, zrušená registrácia v roku 2002 (čo znamená, že bol registrovaný v databáze SZĽH do svojho 20. roku veku)
 • Dušan Gilla, rok nar. 1996, zrušená registrácia v roku 2015 (čo znamená, že bol registrovaný v databáze SZĽH do svojho 19. roku veku)
V zmysle pravidiel CHL pre sezónu 21/22 je povolené pôsobiť v lige iba hráčom, ktorí boli registrovaní alebo trénovaní maximálne do hokejovej prípravky 4 (HP4) tj. približne do 10.-11. veku hráča. Z vyššie uvedenej písomnej informácie je nespochybniteľné, že túto podmienku vyššie uvedení hráči nespĺňajú.
Vedenie CHL sa zaoberalo závažnými porušeniami zo strany tímu HC CHOBOTNICE voči pravidlám stanoveným pre sezónu 21/22.
Vedenie CHL aj na základe vyššie uvedeného rozhodlo
v súlade s pravidlom - čl. XIII. POKUTY A TRESTY ZA PORUŠENIE PRAVIDLA OBMEDZENIA HRÁČOV: „Ak tím nastúpi na zápas s nepovoleným hráčom, potrestá sa kontumáciou každého zápasu, v ktorom hral nepovolený hráč a pokutou vo výške 500 EUR v prospech ligy. Prezídium #CHL môže rozhodnúť aj o vylúčení tímu z daného ročníka #CHL alebo o individuálnom treste pre zodpovednú osobu.“
nasledovne:
Ad1) Vedenie CHL vylučuje tím HC CHOBOTNICE zo súťažnej sezóny 21/22 a neudeľuje vyššie uvedenú pokutu.
Ad2) Vedenie CHL vylučuje Jána Spišáka z vedenia CHL a natrvalo mu zakazuje činnosť na akékoľvek pozícií v CHL vrátane hráčskej a určuje mu povinnosť bezodkladného vrátenia putovnej trofeje z minulého ročníka, ktorá je majetkom ligy.
Ad3) Vedenie CHL kontumuje všetky zápasy, v ktorých vyššie uvedení hráči nastúpili:
Kamil Tóth
Rastislav Muller
Obrázok, na ktorom je stôl

Automaticky generovaný popis

 

Ad4) Vedenie CHL nezakazaje činnosť ostatným hráčom tímu Chobotnice v nasledovnom ročníku CHL

 

Odôvodnenie
Na základe vyššie uvedenej kontumácie zápasov nastala zmena v poradí tímov v tabuľke základnej časti nasledovne:
1. GLM
2. BRG
3. VAL
4. KVP
5. TST
6. MSK
7. SAC
8. DRG
9. ATT

 

Komisia tímov schválila nasledovný hrací kľúč pre barážové zápasy a playoff 21/22:
Obrázok, na ktorom je stôl

Automaticky generovaný popis

 

Vylúčenie Jána Spišáka z vedenia CHL je aj pre porušovanie nasledovného pravidla „Vedúci každého družstva bol oboznámený s pravidlami a svojim súhlasom sa v mene celého družstva zaväzuje dodržiavať pravidlá fair-play. Vedúci družstva nesmie byť osoba, ktorej konanie poškodzuje ciele a záujmy ligy alebo samotné ligové tímy. Vedenie ligy môže kedykoľvek takúto osobu a nie len vedúceho mužstva vylúčiť natrvalo z ligy.“

Počas sezóny 21/22 došlo aj k týmto porušeniam:

 • Zneužívanie pravidiel o nominácií brankárov na zápasy
 • Odovzdanie súpisky po termíne
 • Úhrada členského príspevku po lehote
 • Absolútna ignorácia proti-pandemických opatrení počas zápasov

 

Okrem vyššie uvedených hráčov, sa preverovala aj hokejová minulosť hráčov ako Ľubomír Mecko a Marcel Bocko.

 

Tímy košickej amatérskej ligy si schválili už po piaty rok pravidlá pre ročník 2021/2022 preto, aby ich všetci v dobrej viere a v zmysle zásad fair-play rešpektovali a nie aby ich poňali ako výzvu obchádzať vo svoj prospech. Poverili vedenie CHL za účelom ich kontroly a aplikácie.
Za Vedenie #CHL rozhodli: Martin Ištvan, Martin Horník, Maroš Vagaský, Martin Maurer
Za tímy rozhodli: GOLEM Team (Michal Starec, Peter Brutovský), The BRIDGE (Marek Morstýn, Róbert Rosíval), Valaliky (Štefan Hubičák), HC KVP Represent (Martin Horník), T-Strikers (Branislav Peterčák, Marek Stopka), KošicKE Masky (Martin Maurer, Matúš Krett), HbK ŠACA (Peter Kraus, Martin Kosal), KáVéPé DRAGONS (Tomáš Hrehovčík), ATT STARS (Ján Jas).
Dňa 31.05.2022, Košice