Informácia o registrácií niektorých hráčov v SZĽH

Pridal: Martin Ištvan Dňa: 26. aug 2017
Meno - dátum zrušenia registrácie
Milan Novak - 30.5.2002
Milan Slebodnik - neregistrovaný
Slavomir Slebodnik - neregistrovaný
Robert Vrabel - neregistrovaný
Adrián Maňkoš - 22.5.2002
Ivan Salák - 27.5.2002
Marián Piro - neregistrovaný
Marek Mergleský - neregistrovaný
Radoslav Gajdoš - neregistrovaný
Vladimír Katana - 30.5.2002
Ľubomír Krajňák - neregistrovaný
Ivan Klepáč - 30.5.2002
Martin Šuver - neregistrovaný
Peter Brutovský - neregistrovaný
Maroš Vagaský - 22.10.2003 - ako brankár
Jaroslav Tóth - 30.5.2002
Ivo Valošek - 17.4.2015 naposledy však hral 12/2006
Jaroslav Delfini - 25.10.2004
Martin Kanuščák - 28.4.2005
*zdroj: elektronická matrika SZĽH
Neregistrácia hráča v tomto zozname neznamená, že môže automaticky hrať. Je to len informácia o tom, že v jednom z možných zdrojov v ktorých lustrujeme hráčov sa nenachádza. Ako ďalšie zdroje používame aj www.eurohockey.com , www.eliteprospect.com a tiež online štatistiky SZĽH.