Pravidlá #CHL 2021/2022

I. SPOLOČNÉ USTANOVENIA #CHL

- Cassovia Hockey League tvorí aktuálne 14 tímov
- tímy hrajú v jednej skupine každý s každým dva krát, každý tím odohraje 26 zápasov
- rozhodujú minimálne dvaja certifikovaní rozhodcovia
- povinné sú dve sady tímových dresov (tmavé a svetlé) vrátane brankárov
- absolútny zákaz bývalých hokejistov, vrátane žiakov, dorastu či juniorov
- po ukončení základnej časti sa hraje play off, priamo postupujú prví šieti. Tímy umiestnené na siedmom až desiatom mieste hrajú o postup do štvrťfinále. Štvrťfinále sa hraje na dva víťazné zápasy, semifinále na tri víťazné a finále tiež na tri víťazné zápasy. Súboj o tretie miesto je povinný a hraje sa na dva víťazné zápasy. Počet zápasov v playoff a pravidlá pre PO môže zmeniť schôdza postupujúcich tímov, konaná pred začiatkom playoff.
- vedú sa štatistiky hráčov, tabuľky tímov, zápisnice
- prítomní sú dvaja licencovaní rozhodcovia, časomerač, štatista a výkonný zástupca #CHL
- domáci majú svetlé dresy a hostia tmavé, pokiaľ sa tímy nedohodnú inak

 

II. BODOVANIE

- za výhru v riadnom hracom čase                   3 pts
- za výhru po samostatných nájazdoch           2 pts
- za prehru po samostatných nájazdoch         1 pts
- za prehru v riadnom hracom čase                 0 pts

Poradie v tabuľke určujú nasledovné ukazovatele v tomto poradí:

- body
- vzájomný zápas (pri remíze rozhoduje viac gólov)
- celkové skóre - rozdiel
- väčší počet strelených gólov
- nižší počet inkasovaných gólov
- väčší počet víťazstiev
- los

 

III. MIESTO A ČAS KONANIA

Hrá sa na zimnom štadióne Arény Sršňov na Drábovej ulici na sídlisku KVP v Košiciach
Hracie časy sú

Piatok 20:15, Piatok 21:30
Sobota 19:00, Sobota 20:15, Sobota 21:30
Nedeľa 21:15

 

IV. ROZPIS ZÁPASOV

- základná časť sa začína 3.9.2021
- každý kalendárny týžden sa odohraje 6 zápasov
- každý tím je povinný nastúpiť na ktorýkoľvek z určených časov, v opačnom prípade ho čaká kontumácia 5:0 a doplatok za ľad v celkovej sume za prenájom ľadu
- rozpis je tvorený náhodne a optimálne tak, aby každý tím odohral na každom určenom čase rovnaký počet zápasov za celú sezónu
- rozpis je plánovaný dopredu na celú sezónu základnej časti
- rozpis je generovaný elektronicky na základe náhodného poradia mužstiev
- nehraje sa
vianočné a novoročné sviatky - 24.12., 25.12.,26.12., 27.12, 28.12., 30.12., 31.12. a 1.1.2022, 2.1.2022, 3.1.2022 a tiež veľkonočné - 15.4.2022, 16.4.2022, 17.4.2022 a 18.4.2022
- v prípade prekážky na strane Arény Sršňov sa neodohratý zápas prekladá na koniec základnej časy ako dohrávka

 

V. ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

- členský príspevok za základnú časť pre sezónu 2021/2022 pre tento rok je stanovený na 30EUR/zápas x počet zápasov + playoff. Splatnosť členského za základnú časť je maximálne v dvoch splátkach (prvá polovica najneskôr do 3.9.2020 a druhá do 31.12.2021.
- úhradu členského je potrebné uhradiť v hotovosti alebo na transparentný účet ligy:
Číslo účtu:
 SK53 8330 0000 0020 0120 0513
Názov účtu: Cassovia Hockey League. CHL je spôsobilá v prípade záujmu sponzorov vystaviť aj faktúru.
- zahŕňa videorozhodcu, archív zápasov, výsledkový servis, vedenie štatistiky, časomieru, dvoch rozhodcov, hudbu podľa vlastného výberu na zápas, profil hráčov, administrácia ligovej stránky na sociálnej sieti, správa a vývoj webu a redakčného systému, licencie, prenájom domény, hostingu, organizáciu a koordináciu ligy, riešenie podnetov a námietok zo strany tímov, kontrolnú činnosť, mediálny servis v play off  (pozápasové rozhovory, zostrihy zápasov, postprodukcia, foto...), víťazné trofeje a ocenenia, záverečný ceremoniál, reklama v médiach, puky, dresy pre rozhodcov, vedenie účtovníctva, videorozhodcu - 4x kamery, pitný režim atď..

 

VI. HRACÍ ČAS

- hráči môžu nastúpiť na ľadovú plochu až potom čo ju opustí rolba,
- hra začína po uplynutí 3 minút od začiatku prenájmu ľadovej plochy,
- hrací čas je 3×15 minút hrubého času, 
- ak je gólový rozdiel dva góly a menej tak posledných 5 minút zápasu sa čas stopuje a píska sa aj zakázané uvoľnenie,
- čas sa stopuje aj pri presilovkách,
- prestávka medzi tretinami je 2 minúty bez úpravy ľadovej plochy,
- hrá sa podľa pravidiel SZĽH v znení neskorších zmien, ak tieto pravidlá neurčujú inak.
Aby sa nestávalo, že doba prenajatia ľadovej plochy, nebude postačovať na odohranie stretnutia, budú sa prísnejšie uplatňovať tieto pravidlá:
- trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry,
- rozhodca pri prerušenej hre hvizdom zvolá účastníkov na vhadzovanie a do piatich sekúnd vhodí puk do hry bez ohľadu na to či sú zúčastnení na buly obidvaja hráči, 
- ak sa mužstvo nedostaví včas na zápas (najneskôr 10 minút od začiatku prenájmu ľadovej plochy) prehrá, kontumačne 5:0, uhradí doplatok za ľad a nemá nárok na vrátenie členského príspevku,
- v prípade nerozhodného stavu nasledujú hneď samostatné nájazdy po troch hráčoch. V prípade, že sa nerozhodne pokračujú nájazdy po jednom hráčovi,
- puky zabezpečuje organizátor #CHL.

 

VII. SÚPISKA

Každý tím nahlasuje súpisku s počtom minimálne 15 až 25 korčuliarov + brankári.

Brankári
Brankár jedného klubu tzv. jednotka sa nesmie zdieľať v inom klube #CHL. Druhý brankár toho istého klubu tzv. dvojka môže chytať maximálne v ďalších dvoch tímoch a v každom môže odchytať maximálne tri zápasy. Náhradní bránkari (tj. tí ktorí nie sú na žiadnej tímovej súpiske) môžu odchytať, za predpokladu, že nemôže nastúpiť z vážnych dôvodov ani jednotka ani dvojka tímu, maximálne za dva rôzne tímy a so súhlasom prezídia CHL. Každého brankára schvaľuje vedenie ligy.

Hráči
Súpiska na celú sezónu musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a kontaktné údaje. Je potrebné ju odovzdať do 1.9.2021. Súpiska na zápas sa kontroluje aj odovzdaním registračným preukazov hráčov, ktorí nastúpia na ľad. Preukazy odovzdá manažér klubu štatistovi, časomeračovi alebo členovi vedenia ligy.

Registračný preukaz
Každý hráč musí mať so sebou registračný preukaz, inak nebude pripustený na ľadovú plochu odohrať zápas. Legitimuje sa priamo štatistovi, časomeračovi alebo inému predstaviteľovi CHL. Za správnosť údajov zodpovedá manažér tímu. Každý manažér dostane formu preukazu a zabezpečí fotografie. CHL zabezpečí formu a obal s prívesnou šnúrkou. Hráč je povinný disponovať preukazom na každom zápase.

Kontumácia zápasu
Každý tím musí nastúpiť na zápas s minimálnym počtom 5 korčuliarov a 1 brankárom. Ak družstvo nemá k dispozícii 5 korčuliarov alebo brankára, zápas prehrajú kontumačne 0:5. Najneskôr do začiatku zápasu každého stretnutia zástupca družstva nahlási hráčov štatistovi s číslom dresu, ktorí skutočne nastupujú na najbližšie stretnutie (musí sa zhodovať so základnou súpiskou).

CHL Draft
Hráčov na súpisku je možné meniť a dopĺňať do 31.12.2021. Kontrolu súpisky môže robiť navzájom každý manažér tímu pred zápasom, rozhodca, štatista a člen vedenia. Hráč je povinný preukázať sa registračným preukazom a občianskym preukazom, v opačnom prípade nemôže nastúpiť na zápas.

 

VIII. VÝNIMKA NA SÚPISKE

Výnimky adhoc (jednorázové resp. individuálne) sú zakázané, okrem prípadu, že s výnimkou jednohlasne súhlasí každý člen vedenia a všetci manažéri tímov CHL.

 

IX. REGISTRÁCIA HRÁČA V #CHL

Prestupové obdobie trvá do 31.12.2021. Dovtedy je možné meniť a dopĺňať súpisku. Každý hráč podpisuje čestné vyhlásenie, že nikdy nehral resp. nebol trénovaný a registrovaný v hokejovom klube ako žiak, junior, dorast či senior. V prípade preukázania opaku sa zaväzuje zaplatiť 5000 EUR na účet ligy. Tento záväzok je vymáhateľný v súlade s platnom právnou legislatívou Slovenskej republiky. Na žiadosť prezídia je hráč povinný preukázať, že nebol a nie je registrovaným hráčom, napr. potvrdením z relevantnej inštitúcie (SZĽH). Každý hráč udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely ligy, ak odmietne nie je pripustený hrať ligu.

 

X. PRAVIDLÁ & TRESTY

Platia hokejové pravidlá podľa ktorých sa hrajú všetky súťaže organizované SZĽH 
(nájdete ich aj tu: Pravidlá SZĽH) + pravidlo 601 - BEZKONTAKTNÝ HOKEJ (po dohode oboch tímov s rozhodcami si môžu tímy v zápase určiť úroveň/toleranciu kontaktu v danom zápase)

Niektoré ďalšie pravidlá špecifické pre #CHL
 • odst. 1) Pravidlo o zakázanom uvoľnení (icing) bude poľa pravidiel IIHF ako hybridný icing. Všetky rozhodnutia počas zápasu a diania pred ním, alebo po ňom budú v kompetencii rozhodcov stretnutia, ktorí dané tresty a okolnosti uvedú do zápisu o stretnutí. Rozhodnutia rozhodcov su nemenné. Zmeniť rozhodnutie rozhodcu je možné len v tom prípade, ak zo strany ligy nedošlo k zabezpečeniu optimálnych podmienok pre uskutočnenie zápasu (napr. bol zapezpečený iba jeden rozhodca namiesto dvoch), čo mohlo mať vplyv na celkový výsledok zápasu. Zmeniť rozhodnutie rozhodcu v takomto prípade má iba prezídium, po súhlase konzília rozhodcov.
 • odst. 2) V prípade časového sklzu v zápase môžu rozhodcovia stretnutia po oboznámení kapitánov mužstiev upraviť výklad pravidla o zakázanom uvoľnení tak, aby bola hra plynulejšia. Ak časový sklz zapríčinilo jedno z mužstiev, rozhodcovia aplikujú takú úpravu, ktorá vzhľadom na vývoj zápasu nebude poškodzovať mužstvo, ktoré časový sklz nezapríčinilo.
 • odst. 3) Strely príklepom sú povolené.
 • odst. 4) Po troch menších trestoch udelených v jednom zápase nasleduje vylúčenie hráča do konca zápasu a je začaté disciplinárne konanie, ktorého výsledkom je prijatie adekvátneho opatrenia či trestu pre hráča. Minimálny trest v tomto prípade je stanovený na pozastavenie činnosti hráča na jeden nasledujúci zápas. Disciplinárna komisia môže udeliť aj vyšší trest.
 • odst. 5) Je zakázaná tzv. hra do tela a narážanie zozadu predovšetkým pri mantineloch (posudzuje rozhodca).
 • odst. 6) Zakázané sú zákerné, surové zákroky a nešportové správanie. Za bitku v zápase sú zúčastnení iniciatívni hráči automaticky vylúčení z ligovej sezóny. Za iniciatívného hráča sa nepovažuje ten, ktorý sa iba bráni resp. chráni svoje zdravie, ale údery nevracia.
 • odst. 7) Za verbálny alebo fyzický útok na rozhodcu (nie inzultácia) udelí rozhodca automaticky trest v hre a hráčovi bude udelená finančná pokuta minimálne vo výške 50€ a zákaz činnosti na 1 až 3 zápasy nepodmienečne, pri opakovanom verbálnom útoku môže byť hráč potrestaný suspendovaním do konca súťažnej sezóny. O výške pokuty rozhoduje disciplinárna komisia. Výťažok z pokút bude venovaný Destskej onkológií v Košiciach.
 • odst. 8) Akákoľvek inzultácia (napadnutie, opľutie a pod.) rozhodcu, časomerača, súperovho trénera, organizátora a činovníka ligy bude potrestaná vylúčením hráča do konca súťažného ročníka a povinnosťou zaplatiť pokutu 100 EUR inak bude doživotne vylúčený z #CHL.
 • odst. 9) S rozhodcom smie komunikovať len kapitán tímu, vo výnimočných prípadoch a so súhlasom rozhodcu aj jeho asistenti. V prípade ak na ľade nie je kapitán tímu, môže aj tréner.
 • odst. 10) Disciplinárna komisia má možnosť podľa závažnosti jednotlivých priestupkov rozhodnúť o predĺžení trestu, najmä pri hrubých a/alebo úmyselných zákrokoch ohrozujúcich zdravie hráčov, a to aj v prípade ak nedôjde k žiadnemu zraneniu protihráča. Pri opakovanom porušení pravidiel v podmienenčnom vylúčení disciplinárna komisia automaticky vylúči hráča z aktuálnej sezóny CHL. Každé vážne zranenie hráča na ľadovej ploche je Disciplinárna komisia povinná prerokovať a informovať o záveroch zástupcov mužstiev v Komisii #CHL najneskôr 24 hodín pred začiatkom zápasu, ktorého sa opatrenie môže dotknúť.
 • Podst. 11) Pokiaľ tím predčasne ukončí sezónu a prestane nastupovať na zápasy, všetci hráči daného tímu dostanú zákaz činnosti v #CHL na nasledujúcu sezónu. Členské sa v takomto prípade nevracia.

 

XI. NÁMIETKY

Námietku možno podať bezprostredne po zápase a doplniť kedykoľvek po ukončení zápasu, v ktorom je namietaná skutočnosť.

 

XII. OBMEDZENIA HRÁČOV

Zákaz profesionálov
Profesionálni hráči nemôžu figurovať na súpiske. V playoff môže za hrajúci tím nastúpiť len brankár, ktorý bol v súlade s pravidlami CHL počas základnej časti zapísaný na súpisku daného tímu zverejnenú na webe CHL. Každého brankára vrátane pre playoff musí schváliť vedenie ligy. Tímy nahlasujú aj pre playoff dvoch brankárov. Brankár nahlásený za jeden tím nesmie chytať za iný tím. V CHL, vrátane playoff, smie hrať bývalý profesionálny brankár, ktorý nie je aktívny v žiadnom klube. Bývalý brankár nesmie byť zapísaný ako hráč. Bývalý hráč može byť zapísaný ako brankár.

Overovanie hráčov
- Na overenie hráčov sa využíva elektronická matrika SZĽH, ale aj databázy na www.eurohockey.comwww.eliteprospect.com a tiež online štatistiky SZĽH . Na overenie môže byť použitá aj iná databáza, ak ju prezídium akceptuje. Na overenie hráča sú akceptované všetky relevantné skutočnosti, ktoré deklarujú profesionálnu hokejovú minulosť hráča (svedectvá spoluhráčov, trénerov, obrazové snímky, vysvedčenia, atď..). To že sa hráč nenáchádza v databáze neznamená, že môže automaticky hrať. Pri pochybnostiach rozhodne Prezídium CHL.
- Na overenie hráčov sa využíva aj tzv. Inštitút konfrontácie - ak traja bývalí spoluhráči tj. priami svedkovia, potvrdia pred prezídiom, že dotyčný hráč hral s nimi v klube ako registrovaný hrač, je to dostatočný dôkaz, že nemôže hrať. S týmto rozhodnutím prezídia musia súhlasiť všetky kluby #CHL, okrem dotknutého klubu, teda klubu na ktorého súpiske je. Dotknutému hráčovi musí byť daný priestor na vyjadrenie sa ešte pred rozhodnutím Komisie.
- Ak sa relevantne preukáže, že na zápas nastúpil nepovolený hráč je zápas tímu, za ktorý nastúpil tento hráč skontumovaný 5:0 v neprospech tohto tímu a hráč je vylúčený z ligy. Námietku voči takémuto hráčovi je potrebné vzniesť bezprostredne. Nasledné dokazovanie musí byť preukázané do 7 dní od tohto zápasu. Pri posudzovaní námietky sa posudzuje aj dobromyselnosť a účelovosť toho, kto námietku podal (tzn. kedy sa tím dozvedel o prekážke hráča hrať ligu a kedy ju oznámil a tiež či tím, ktorý namieta skutočnosť, nenamieta hráča účelovo vzhľadom na výsledok svojho zápasu).

Generálna výnimka
Generálnu výnimku tzn. hráč bezohľadu na vyššie uvedené môže hrať vtedy, ak súhlasia s jeho činnosťou v lige všetci dotknutí manžéri divízie v ktorej má hráč záujem hrať. Ak sa hrá aj na kríž, tak aj tímy s druhej divízie.

Právo skontrolovať hráčov

Každý manažér klubu má právo skotrolovať pred zápasom v šatni identitu hráčov, ktorí nastupujú na zápas.

 

XIII. POKUTY A TRESTY ZA PORUŠENIE PRAVIDLA OBMEDZENIA HRÁČOV

Ak tím nastúpi na zápas s nepovoleným hráčom, potrestá sa kontumáciou každého zápasu, v ktorom hral nepovolený hráč a pokutou vo výške 500 EUR v prospech ligy. Prezidium #CHL môže rozhodnúť aj o vylúčení tímu z daného ročníka #CHL alebo o individuálnom treste pre zodpovednú osobu.

 

XIV. VÝSTROJ

Štart v stretnutí je hráčom povolený len v kompletnom hokejovom výstroji s výnimkou chráničov ramien a in-line nohavíc, na vlastné riziko. Prilba sa musí používať zapnutá v súlade s pravidlami SZĽH. Používanie ochrannej mriežky a pleksiskla je na individuálnom zvážení každého hráča, vedenie ligy v rámci bezpečnosti, odporúča používať minimálne pleksisklo. V prípade porušenia týchto nariadení sa to posudzuje ako nepovolený výstroj a hráč je potrestaný 2-minútovým trestom.

 

XV. OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE PLAYOFF #CHL

Playoff začína bezprostredne po ukončení základnej časti. Do playoff (štvrťfinále) postupuje priamo prvých 6 tímov tímov. Ďalší dvaja štvrťfinalisti postúpia z baráže medzi tímami umiestnenými na 7. až 10. mieste v tabuľke základnej časti. V baráží bude hrať 7. tím proti 10. tímu a 8. tím proti 9. tímu. Barážový súboj sa hraje na dva víťazné zápasy.

Hracie štvrťfinálové série sa vytvoria podľa umiestnenia tímov, po odohraní baráže, v základnej časti v divíziach nasledovne:
LIBA 1. vs. LUKÁČ 4.
LIBA 2. vs. LUKÁČ 3.
LIBA 3. vs. LUKÁČ 2.
LIBA 4. vs. LUKÁČ 1.


Štvrťfinále sa hraje na dva víťazné zápasy. Vo štvrťfinále musí mať lepšiu pozíciu vždy ten tím, ktorý bol v základnej časti umiestnený vyššie (to platí ak sa liga hraje iba v jednej skupine). Semifinále sa hraje na tri a finále tiež víťazné zápasy.

Hráč, ktorý nastúpi na playoff musí mať odohraté minimálne 4 zápasy v základnej časti.  Do tohto počtu sa započítava aj zápas/zápasy, na ktoré hráč nemohol nastúpiť zo zdravotných dôvodov, ktoré deklaruje relevantným dokladom.

 

XVI. VIDEOROZHODCA #CHL

Inštitút videorozhodcu má právo využiť rozhodca, štatista, kapitán, vedúci tímu CHL a člen vedenia CHL. CHL disponuje štyroma kamerami, ktoré sú umiestnené nad striedačkami a nad bránkami, tak aby poskytovali čo najlepšie zábery pre objektívne a kvalitné rozhodnutie.

Coachchallange
Počas zápasu má každý tím (kapitán, manažér tímu) právo využiť videorozhodcu raz a rozhodca musí záznam preveriť. V prípade, že je videorozhodca použitý na podnet tímu a tvrdenie tímu na zázname sa nepotvrdí, dostane tím trest vylúčanie hráča za zdržiavnie hry vo výške dvoch minút. Ak sa skutočnosť nepotvrdí ani zo záznamu neznamená to, že sa skutok nestal. Vždy rozhoduje na záver video-konania rozhodca. Videozáznam má rozhodcovi pomôcť pri rozhodovaní ku optimálnemu rozhodnutiu, čo sa týka spravodlivosti, objektivity, transparentnosti a fairplay hry.

Rozhodca môže využiť videorozhodcu kedykoľvek a neobmedzene.

Bezohľadu na videozáznam, je možné na základe neho meniť a rozhodovať o skutkoch iba počas zápasu. Rozhodnutia rozhodcov o góloch a trestoch sú nemenné a vedenie CHL resp. disciplinárna komisia môže udeľovať iba dodatočné tresty a iba na základe titulu (trestu), ktorý mu túto kompetenciu deleguje na základe pravidiel CHL.

ORGÁNY #CHL

 

KOMISIA 
#CHL

Komisia je najvyšším orgánom CHL. Komisia má toľko členov, koľko je klubov v #CHL. Každý tím vymenuje svojho zástupcu do komisie. Komisia súťaže je rozhodovacím orgánom pri tvorbe pravidiel amatérskej hokejovej ligy. Na ustanovujúcej schôdzi komisii pred každou sezónou je obligatorným bodom programu schvaľovanie pravidiel. Pravidlá sa schváľujú ako celok a pre vedenie ligy sú záväzné. Vedenie ligy nesmie presiahnuť pôsobnosť pravidiel. Vedenie ligy má povinnosť aplikovať tieto pravidlá. Komisia v rámci svojej pôsobnosti prijíma uznesenia, ktoré sú záväzné pre všetky družstvá a hráčov. Komisiu súťaže tvorí aktuálne 16 členov, pričom každé družstvo disponuje v komisii súťaže jedným hlasom.

Komisia súťaže sa v dohodnutých termínoch stretáva na zasadnutiach ohľadom pravidiel a činnosti ligy. Zasadnutie komisie môže zvolať ktorýkoľvek člen komisie, pričom musí na neho pozvať všetkých členov komisie a členov prezídia ligy. Prezident disponuje pri hlasovaní dvoma hlasmi, viceprezidenti a manažéri tímov jedným hlasom.

Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sú uvedené tieto údaje: dátum zasadnutia, mená prítomných, prejednané body, výsledky hlasovania.

 

PREZÍDIUM 
#CHL

Prezídium #CHL organizuje ligu, jednotlivé zápasy a s tým súvisiace činnosti. V súčastnosti má piatich členov:
 • Prezident #CHL
 • Viceprezident
 • Viceprezident za rozhodcov
 • Viceprezident za brankárov
 • Viceprezindent pre kontrolnú činnosť hráčov
Prezídium #CHL vystupuje v mene #CHL dovnútra. Dbá na zabezpečenie optimálnych hokejových podmienok pre jednotlivé tímy a aplikuje pravidlá CHL schválené ustanovujúcou Komisiou CHL. Tvorí ho prezident #CHL a jeho zástupcovia - viceprezidenti #CHL. Všetci sú zároveň členmi Komisie #CHL, v ktorej majú tak, ako jednotliví zástupcovia družstiev hlasovacie právo.
Členom prezídia sa môže stať ktokoľvek kto prejaví záujem a aktuálne prezídium rozhodne o jeho akceptácií. Pri akceptácií sa posudzuje najmä jeho potrebnosť pre koordináciú činností potrebných pre chod ligy.

 

PREZIDENT 
#CHL

Prezident #CHL je riadiacim, výkonným a štatutárnym orgánom ligy. Vystupuje v mene #CHL navonok. Zodpovedá za celkový chod a činnosť ligy, marketing, partnerov a má hmotnoprávnu zodpovednosť. Štatútárne právo môže delegovať na svojho zástupcu len v písomnej forme. Organizuje mediálny tím CHL (redaktora, fotografa a kameramana) a určuje úlohy webmasterovi.

 

VICEPREZIDENT 
#CHL

Viceprezident #CHL je zástupca prezidenta #CHL. Zástupcovia/viceprezidenti môže byť viacerí. Počet určí Komisia #CHL. V súčasnosti sú piati a spoločne s prezidentom tvoria prezídium ligy.  Jedného zástupcu má Elitná divízia #CHL a jedného zástupcu má Hobby divízia. Rozhodcovia a brankári majú tiež svojich zástupcov. Piatym viceprezidentom je viceprezident #CHL pre kontrolnú činnosť hráčov.

Viceprezident #CHL za BRANKÁROV je členom prezídia, háji záujmy ligy a súčasne zastupuje brankárov z elitnej a hobby divízie. Zbiera pripomienky, návrhy a podnety od brankárov a klubov, ktoré predkladá Prezídiu #CHL. Je oprávnený komunikovať a vysvetľovať zástupcom klubov a brankárom jednotlivé pravidlá ligy či pokyny prezídia #CHL. Plní úlohy určené prezídiom a prezidentom ligy. 

Viceprezident #CHL za ROZHODCOV je členom prezídia, háji záujmy ligy a súčasne zastupuje rozhodcov z elitnej a hobby divízie. Zbiera pripomienky, návrhy a podnety od rozhodcov a klubov, ktoré predkladá Prezídiu #CHL. Je oprávnený komunikovať a vysvetľovať zástupcom klubov a rozhodcom jednotlivé pravidlá ligy či pokyny prezídia #CHL. Plní úlohy určené prezídiom a prezidentom ligy.

Viceprezident #CHL pre KONTROLNÚ ČINNOSŤ hráčov je členom prezídia, háji záujmy ligy a súčasne zastupuje hráčov z elitnej a hobby divízie. Zbiera pripomienky, návrhy a podnety od hráčov a klubov, ktoré predkladá Prezídiu #CHL. Je oprávnený kontrolovať hráčov v jednotlivých databázach. Komunikuje a vysvetľuje zástupcom klubov, prezídiu predkladá jednotlivé zistenia a porušenia pravidiel zo strany hráčov. Plní úlohy určené prezídiom a prezidentom ligy.

 

RIADITEĽ CHL
#CHL

Riaditeľ #CHL je výkonný orgán CHL. Vystupuje v mene ligy dovnútra. Zodpovedá sa Prezídiu CHL a Prezidentovi CHL. Je tiež riadiacim orgánom ligy v rámci kompetencií delegovaných Prezidentom CHL. Riaditeľa určuje Prezident CHL. Zodpovedá za organizačný chod a činnosť ligy, najmä:

- organizuje rozhodcov na zápasy, časomerača, štatistu
- určuje zápasy playoff spolu s prezidentom CHL
- zvoláva disciplinárnu komisiu a vedie ju
- disponuje prístupom k záznamom zo zápasov a analyzuje zákroky, v prípade potreby iniciuje disciplinárnu komisiu
- navrhuje prezidentovi organizačné a personálne zmeny v CHL

 

ROZHODCA
#CHL

Stretnutia budú rozhodovať vyškolení rozhodcovia, ktorí disponujú pre výkon funkcie hokejového rozhodcu platnou licenciou. Rozhodca musí mať na sebe rozhodcovský dres, ktorý zabezpečuje liga. Rozhodca musí byť vystrojený píšťalkou, prilbou a komunakčným prostriedkom umožňujúcim hlásiť rozhodnutia štatistovi.
Rozhodcovia všeobecne zodpovedajú za celý zápas a spolu so štatistom kreujú zápisnicu zo stretnutia.
Hlavný rozhodca počas zápasu vykonáva najmä tieto činnosti:
 • uznáva regulárne góly
 • diktuje štatistovi strelcov gólov a asitencie
 • ukladá hráčom a diktuje štatistovi tresty za priestupky voči pravidlám
 • vhadzuje puk na začiatku každej časti hry, po každom dosiahnutom góle a prerušení hry
 • komunikuje s kapítanom tímov a trénerom v prípade potreby
Rozhodcovia musia posudzovať priebeh hry podľa platných pravidiel ľadového hokeja s úpravami pre CHL. Rozhodcovia po zápase zápis skontrolujú a podpíšu. Zápis podpisujú aj zástupcovia klubov. Rozhodca je nespôsobilý, ak pred alebo počas zápasu požije alkoholické nápoje alebo iné omamné a psychotropné látky, jedy alebo prekurzory, ktoré podstatne ovplyvňujú jeho výkon. Takýto rozhodca bude okamžite odvolaný zo stretnutia a riešený Prezídiom #CHL.
V prípade závažnejších priestupkov proti pravidlám pre objektívne posúdenie môže vedenie požiadať o stanovisko konzílium rozhodcov. Konzílium rozhodcov je poradný orgán disciplinárnej komisie, ktorý tvoria všetci rozhodcovia #CHL. Jeho stanoviska majú odporúčací charakter.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
#CHL

O závaznejších priestupkoch, porušeniach pravidiel a trestoch podľa týchto pravidiel #CHL rozhoduje disciplinárna komisia. Jej uznesenia sú záväzné a sú zverejnené na webovej stránke https://cassoviahockeyleague.com/novinky
Disciplinárnu komisiu tvoria najmä:
 • jeden z rozhodcov, ktorý sa zúčastnil daného zápasu
 • Riaditeľ #CHL
 • Viceprezident #CHL za Rozhodcov
 • Viceprezident #CHL za Brankárov
 • Viceprezident #CHL pre kontrolnú činnosť
 • Viceprezident #CHL za tú divíziu, v ktorej sa priestupok stal
 • Prezident #CHL
 • ďalšie osoby, ktoré prezídium pozve do komisie ad hoc

UPOZORNENIE

#CHL je v plnej miere amatérska a každý zo zúčastnených zodpovedá za svoje vlastné zdravie a vlastné konanie. Za prípadné úmyselné aj neumýselné zákroky z nedbanlivosti nenesie zodpovednosť ani Výbor #CHL ani rozhodca, a preto by sa jednotlivé zákroky môžu kvalifikovať ako úmyselné ublíženie na zdraví v zmysle platnej legislatívy SR.

Vedúci každého družstva bol oboznámený s pravidlami a svojim súhlasom sa v mene celého družstva zaväzuje dodržiavať pravidlá fair-play. Vedúci družstva nesmie byť osoba, ktorej konanie poškodzuje ciele a záujmy ligy alebo samotné ligové timy. Vedenie ligy môže  kedykoľvek takúto osobu a nie len vedúceho mužstva vylúčiť natrvalo z ligy.  Zároveň berie každý hráč na vedomie, že v prípade ublíženia na zdraví, alebo iných udalostí (úrazov), nesie každý účastník svoju vlastnú zodpovednosť v súlade s platnou slovenskou legislatívou a je si vedomý, že môže čeliť prípadnej súdnej žalobe v občianskoprávnom, resp. trestnoprávnom konaní.