Rozhodnutie č. 11/2018/2019 o vylúčení hráča, treste a podmienečnom vylúčení

Pridal: Martin Ištvan Dňa: 26. apr 2019
Disciplinárna komisia #CHL prejednala závažnejšie priestupky v zmysle pravidiel #CHL, tretieho semifinálového zápasu ELITE divízie medzi HK Sršne Košice vs. ECO Technologies, ktorý sa konal Piatok 12 apríl 2019 21:30 a rozhodla nasledovne:
 
Ad1) Disciplinárna komisia CHL vylučuje hráča #88 Vendelín Žilla – HK Sršne Košice JORDAN CLUB z ligovej sezóny CHL 2018/2019
Odôvodnenie
Z dôvodu udelenia - Trest v hre (do konca zápasu) v 2. tretine, 1. min a 45. sekunde zápasu sa hráč musí automaticky vylúčiť v zmysle pravidiel CHL čl. X ods. 11 "Pri opakovanom porušení pravidiel v podmienečnom vylúčení disciplinárna komisia automaticky vylúči hráča z aktuálnej sezóny CHL", keďže k tomuto priestupku s opakovaným následkom došlo v prebiehajúcom podmienečnom treste vylúčenia (Rozhodnutie č. 2/2018/2019 o treste a podmienečnom zákaze činnosti) došlo k obligatórnemu vylúčeniu hráča z ligovej sezóny CHL 2017/2018. Vzhľadom na skutočnosť, že je to druhá sezóna tohto hráča, ktorá je ukončená vylúčením bude žiadosť tímu o schválenie súpisky v najbližšom ročníku, na ktorej bude tento hráč uvedený prerokovaná okrem vedenia aj príslušnou komisiou danej divízie. Disciplinárna komisia zobrala do úvahy najmä závažnosť priestupkov a došla k záveru, že zákroky daného hráča nie sú resp. jeho zotrvanie v lige môže byť v nesúlade s prioritným cieľom Cassovia Hockey Legaue - tj. chrániť zdravie a bezpečnosť hráčov.
 
Ad2) Disciplinárna komisia CHL vylučuje hráča #39 Štefan Jeník – ECO Technologies z ligovej sezóny CHL 2018/2019 ako dodatočný trest za napadnutie protihráča v zápase.
Odôvodnenie
Z dôvodu udelenia - Trest v hre (do konca zápasu) v 2. tretine, 1. min a 45. sekunde zápasu, ktorému predchádzalo napadnutie protihráča. (Precedens: Rozhodnutie č. 8/2018/2019 o treste, zákaze činnosti a o podmienečnom vylúčení, Ad1)). Disciplinárna komisia okrem už existujúceho vyššie uvedeného rozhodnutia v tej istej skutkovej veci (brankár Kriška – IKOZ) zobrala do úvahy aj závažnosť priestupkov a došla k záveru, že zákroky daného hráča nie sú resp. jeho zotrvanie v lige môže byť v nesúlade s prioritným cieľom Cassovia Hockey Legaue - tj. chrániť zdravie a bezpečnosť hráčov.
 
Ad3) Disciplinárna komisia CHL pozastavuje hráčsku činnosť hráčovi #29 Kamil Kelbel – HK Sršne Košice JORDAN CLUB  v ligovej sezóne CHL 2018/2019 na dva nasledovné zápasy + podmienečný trest vylúčenia z CHL ako dodatočný trest za udelený Trest v hre (do konca zápasu).
Odôvodnenie
Disciplinárna komisia zobrala do úvahy závažnosť priestupkov a došla k záveru, že zákroky daného hráča nie sú resp. jeho zotrvanie v lige môže byť v nesúlade s prioritným cieľom Cassovia Hockey Legaue - tj. chrániť zdravie a bezpečnosť hráčov.
 
Ad4) Disciplinárna komisia CHL pozastavuje hráčsku činnosť hráčovi #97 Milan Paňák – ECO Technologies v ligovej sezóne CHL 2018/2019 na jeden nasledovný zápas + podmienečný trest vylúčenia z CHL ako dodatočný trest za udelený Trest v hre (do konca zápasu).
Odôvodnenie
Disciplinárna komisia zobrala do úvahy závažnosť priestupkov a došla k záveru, že zákroky daného hráča nie sú resp. jeho zotrvanie v lige môže byť v nesúlade s prioritným cieľom Cassovia Hockey Legaue - tj. chrániť zdravie a bezpečnosť hráčov.
 
Disciplinárna komisia #CHL rozhodla v zložení:
Martin Ištvan - Prezident #CHL
Igor Kozel - Viceprezident #CHL za HOBBY Divíziu
Michal Starec - Viceprezident #CHL za ELITE Divíziu a za Rozhodcov
Maroš Vagaský - Viceprezident #CHL za ELITE Divíziu
Martin Maurer – Viceprezident pre kontrolnú činnosť
Prítomní: Rudolf Zahatňanský – manažér tímu HK Sršne Košice, Richard Okoličany – hráč HK Sršne Košice, Miňo Novák – manažér tímu ECO Technologies