Rozhodnutie č. 1/2018/2019 o treste, zákaze činnosti a o kontumácií zápasov.

Pridal: Martin Ištvan Dňa: 28. sep 2018
V súlade s pravidlami #CHL pre sezónu 2018/2019 a na základe relevantných údajov poskytnutých elektronickou matrikou SZĽH a tiež dostupných svedectiev a údajov od klubov jednotlivých hráčov sa zakazuje alebo dočasne pozastavuje hráčska činnosť v sezóne 2018/2019 týmto hráčom a súčasne sa kontumujú nasledujúce zápasy:
 
hráčovi Dávid Gučík /MSK/
za napadnutie hráča Michala Starca /GLM/, ktorý nebol v bezprostrednej blízkosti s pukom sa
udeľuje trest pozastavenia činnosti na dva nasledujúce zápasy a tiež sa hráč podmienečne vylúčuje z aktuálnej sezóny CHL
hráčovi Michal Starec /GLM/
za nasledovné napadnutie hráča Dávida Gučíka /MSK/
sa udeľuje trest pozastavenia činnosti na jeden nasledujúci zápas.
 
Týmto hráčom sa zakazuje činnosť v CHL pre sezónu 2018/2019:
Peter Petrilák, Peter Gajdoš, Marek Ilenin, Ivo Valošek, Slavomír Slebodník, Jaroslav Delfini, Martin Kanuščák
 
V súvislosti s porušením pravidiel v uplynulých kolách ligy sa kontumujú nasledovné zápasy:

Zápas medzi HC KVP Represent vs. ANDY sa kontumuje v prospech tímu ANDY 5:0.
V tomto zápase nastúpili dve výnimky súčasne: tj. Tomáš Antol a Emil Kocourek.
Zápas medzi HK Sršne Košice vs. ANDY sa kontumuje v prospech tímu ANDY 5:0.
V tomto zápase nastúpil hráč, ktorý nefiguroval na súpiske: tj. brankár Alfréd Šebeš.
Zápas medzi ECO Technologies vs. HC KVP Represent v prospech tímu HC KVP Represent 5:0.
V tomto zápase nastúpil hráč, ktorý nefiguroval na súpiske: tj. Slavomír Slebodník.
Zápas medzi HC CHOBOTNICE vs. Panthers v prospech tímu Panthers 5:0.
V tomto zápase nastúpil hráč, ktorý nespĺňa podmienky pre Hobby kategóriu.
Zápas medzi KošicKE Masky vs. GOLEM Team sa nekontumuje.
V tomto zápase nastúpil síce hráč, ktorý nespĺňa podmienky #CHL, no kontumácia by bola v neprospech poškodeného tímu GOLEM.

 

V Košiciach dňa 28.09.2018
Mgr. Martin Ištvan
Prezident #CHL