Rozhodnutie č. 14/2018/2019 o vylúčení hráčov

Pridal: Martin Ištvan Dňa: 18. máj 2019
Disciplinárna komisia #CHL prejednala závažnejšie priestupky v zmysle pravidiel #CHL zápasu:

 

#CHL Elite Finale Pondelok 13 máj 2019 17:30 HC KVP Represent HC KVP Represent 3 : 1 HK SRŠNE JORDAN CLUB HK SRŠNE JORDAN CLUB Detail
a rozhodla nasledovne:
Disciplinárna komisia CHL vylučuje hráčov Dávid Okoličany – HK Sršne Košice JORDAN CLUB a Tomáš Kramarčik - HC KVP Represent z ligovej sezóny CHL 2018/2019 
Odôvodnenie
Z dôvodu udelenia - Trest v hre (do konca zápasu) v 3. tretine, 13. min a 47. sekunde zápasu, ktorému predchádzalo vzájomné napadnutie. (Precedens: Rozhodnutie č. 11/2018/2019 o vylúčení hráča, treste a podmienečnom vylúčení, Rozhodnutie č. 8/2018/2019 o treste, zákaze činnosti a o podmienečnom vylúčení. Disciplinárna komisia okrem už existujúcich vyššie uvedených rozhodnutí v podobných skutkových veciach zobrala do úvahy aj závažnosť priestupkov a došla k záveru, že zákroky a správanie týchto hráčov nie je resp. ich zotrvanie v lige môže byť v nesúlade s prioritným cieľom Cassovia Hockey Legaue - tj. chrániť zdravie a bezpečnosť hráčov.
Disciplinárna komisia #CHL rozhodla dňa 17.5.2019 o 19:30 v zložení:
Martin Ištvan - Prezident #CHL
Igor Kozel - Viceprezident #CHL za HOBBY Divíziu
Michal Starec - Viceprezident #CHL za ELITE Divíziu a za Rozhodcov
Maroš Vagaský - Viceprezident #CHL za ELITE Divíziu
Martin Maurer – Viceprezident pre kontrolnú činnosť