Rozhodnutie č. 8/2018/2019 o treste, zákaze činnosti a o podmienečnom vylúčení

Pridal: Martin Ištvan Dňa: 19. feb 2019
Disciplinárna komisia spoločne dodatočne prejednala závažnejšie priestupky v zmysle pravidiel #CHL zápasu HOBBY divízie medzi IKOZ vs. ATT, ktorý sa konal Sobota 22 december 2018 20:00  (zapisnica) a rozhodla nasledovne:
Ad1) vylučuje hráča #1 Nicolas Kriška /IKOZ/ z ligovej sezóny CHL 2018/2019 ako dodatočný trest za napadnutie protihráča v zápase,
Ad2) podmienečne vylučuje hráča #2 Michal Vejcik /ATT/
Ad3) pozastavuje činnosť hráčovi #7 Jakub Deák /IKOZ/ na tri zápasy ako dodatočný trest za nešportové správanie,
Ad4) ukončuje činnosť hráča #88 Martin Koneval /IKOZ/ na vlastnú žiadosť tímu IKOZ,
Ad5) podmienečne vylučuje hráča #28 Michal Jobbágy /IKOZ/.
Všetky tresty nadobúdajú účinnosť od dňa 23.12.2019.
Vedenie CHL sa vrátilo k udeleniu dodatočných trestov výnimočne a to najmä z dôvodu, že na tento zápas CHL napriek maximálnemu možnému úsiliu nedokázala zabezpečiť dvoch rozhodcov v dôsledku čoho došlo k viacerým nesprávnym posúdeniam zákrokov v danom zápase. Vedenie CHL sa rozhodlo, že bude vrátený členský poplatok tímu ATT za tento zápas.
V Košiciach dňa 19.02.2019
Mgr. Martin Ištvan
Prezident #CHL