Rozhodnutie disciplinárnej komisie č. 3/2018 o pozastavení hráčskej činnosti

Pridal: Martin Ištvan Dňa: 18. jan 2018
Ad1)
Disciplinárna komisia #CHL prejednala závažnejší priestupok v zmysle pravidiel #CHL - čl. XIII., zápasu XIV. kola ELITE divízie medzi ECO Technologies vs. HK Sršne Košice, ktorý sa konal 2017-12-20 18:45:00 a rozhodla nasledovne:
Z dôvodu úmyselného nahlásenia nepovoleného brankára na súpisku sa zodpovednej osobe

hráčovi # 29 Kamil Kelbel - HK Sršne Košice,
pozastavuje činnosť na tri nasledujúce zápasy a súčasne sa udeľuje podmienečný trest vylúčenia pre tohto hráča v ligovej sezóne 2017/2018 #CHL.
Zdroj: Vyjadrenie manažéra tímu HK Sršne Košice Rudolfa Zahatňanského a štatistu ligu Matúša Nemca, Zápisnica zo zápasu.

 

Ad2)
Disciplinárna komisia #CHL prejednala závažnejší priestupok v zmysle pravidiel #CHL, zápasu XIV. kola ELITE divízie medzi GOLEM Team vs. HK Sršne Košice, ktorý sa konal 2018-01-13 20:15:00  a rozhodla nasledovne:
Z dôvodu udelenia trestu za hrubosť (5+dokonca zápasu) sa udeľuje dodatočný trest

hráčovi # 88 Vendelín Žilla - HK Sršne Košice,
pozastavuje činnosť na tri nasledujúce zápasy a súčasne sa udeľuje podmienečný trest vylúčenia pre tohto hráča v ligovej sezóne 2017/2018 #CHL.
Zdroj: Prítomní členovia vedenia ligy na zápase, vyjadrenia zástupcov jednotlivých klubov

 

Disciplinárna komisia #CHL rozhodla v zložení:
Martin Ištvan - Prezident #CHL
Igor Kozel - Viceprezident #CHL za HOBBY Divíziu
Rudolf Zahatňanský - Viceprezident #CHL za Rozhodcov
Michal Starec - Viceprezident #CHL za ELITE Divíziu
Maroš Vagaský - Viceprezident #CHL za ELITE Divíziu 
Enjoy hockey! Enjoy #CHL!