Rozhodnutie disciplinárnej komisie č. 6/2018 o vylúčení hráča

Pridal: Martin Ištvan Dňa: 25. máj 2018
Disciplinárna komisia #CHL prejednala závažnejší priestupok v zmysle pravidiel #CHL, prvého zápasu semifinálového zápasu ELITE divízie medzi HK Sršne Košice vs. GOLEM Team, ktorý sa konal 2018-05-23 20:00:00 a rozhodla nasledovne:

Disciplinárna komisia CHL vylučuje hráča #88 Vendelín Žilla – HK Sršne Košicez ligovej sezóny CHL 2017/2018.
Odôvodnenie
Z dôvodu udelenia trestu za seknutie (5+dokonca zápasu) v 3. tretine, 5. min a 21. sekunde zápasu sa hráč musí vylúčiť v zmysle pravdiel CHL čl. X ods. 11 "Pri opakovanom porušení pravidiel v podmienenčnom vylúčení disciplinárna komisia automaticky vylúči hráča z aktuálnej sezóny CHL", keďže k tomuto priestupku s opakovaným následkom došlo v prebiehajúcom podmienečnom treste vylúčenia (Rozhodnutie č. 3/2018) za hrubosť (5+dokonca zápasu) došlo k obligatórnemu vylúčeniu hráča z ligovej sezóny CHL 2017/2018. Disciplinárna komisia zobrala do úvahy závažnosť priestupkov a došla k záveru, že zákroky daného hráča nie sú resp. jeho zotrvanie v lige môže byť v nesúlade s prioritným cieľom Cassovia Hockey Legaue - tj. chrániť zdravie a bezpečnosť hráčov.
 
Disciplinárna komisia #CHL rozhodla v zložení:
Martin Ištvan - Prezident #CHL
Igor Kozel - Viceprezident #CHL za HOBBY Divíziu
Rudolf Zahatňanský - Viceprezident #CHL za Rozhodcov
Michal Starec - Viceprezident #CHL za ELITE Divíziu
Maroš Vagaský - Viceprezident #CHL za ELITE Divíziu
 
Enjoy hockey! Enjoy #CHL!