Rozhodnutie Prezídia #CHL č. 3/2017 o kontumácií zápasu medzi GOLEM vs. Masky

Pridal: Martin Ištvan Dňa: 13. sep 2017
Prezídium #CHL rozhodlo v súlade s pravidlami Elite diviźie #CHL nasledovne:
Zápas medzi GOLEM Team vs. Košicke Masky sa kontumuje v prospech Košické Masky 5:0.
ODOVODNENIE
Za GOLEM Team nastúpili dvaja hráči (Ivan Klepáč a Erik Hopko), ktorí síce spĺňajú podmienky pre účasť v Elite CHL, ale nastúpili súčasne v jednom zápase, avšak pravidlá povoľujú účasť iba jedného hráča s výnimkou.
Prrezídium #CHL rozhodlo v zložení:
Martin Ištvan - Prezident #CHL
Igor Kozel - Viceprezident #CHL za HOBBY Divíziu
Rudolf Zahatňanský - Viceprezident #CHL za Rozhodcov
Michal Starec - Viceprezident #CHL za ELITE Divíziu
Maroš Vagaský - Viceprezident #CHL za ELITE Divíziu