Rozhodnutie prezídia #CHL Č. 5/2017 o kontumácií zápasu SPARTAN VS. MASKY B

Pridal: Martin Ištvan Dňa: 08. nov 2017
Prezídium #CHL rozhodlo v súlade s pravidlami Hobby diviźie #CHL nasledovne:
Zápas VIII. kola zo dňa 05.11.2017 o 13:30 medzi SPARTAN WARRIORS vs. Košicke Masky B sa kontumuje v prospech SPARTAN WARRIORS 5:0.
ODOVODNENIE
Za Košicke Masky B nastúpil brankár Tomáš Nový, ktorý je "brankárskou jednotkou" v tíme J.U.H čím došlo k porušeniu PRAVIDIEL #CHL v časti SÚPISKA druhá veta: "Prvý brankár sa nesmie "zdieľať" v inom klube tej istej divízie #CHL"
Prezídium rozhodlo v nasledovnom zložení:
Martin Ištvan - Prezident #CHL
Igor Kozel - Viceprezident #CHL za HOBBY Divíziu
Rudolf Zahatňanský - Viceprezident #CHL za Rozhodcov
Michal Starec - Viceprezident #CHL za ELITE Divíziu
Maroš Vagaský - Viceprezident #CHL za ELITE Divíziu