Stanovisko Prezídia #CHL k námietke tímu HC KVP Represent v 5. zápase semifinále

Pridal: Martin Ištvan Dňa: 06. aug 2021

Aréna Sršňov, 2.8.2021, 19:00
Prítomní za CHL: Martin Maurer, Martin Ištvan, Maroš Vagaský, Michal Starec, Matúš Nemec
Prítomní za KVP: Martin Horník, Martin Kosaľ
Prítomní za Chobotnice: Ján Spišák, Jozef Ivan

Priebeh:
Martin Ištvan privítal všetkých zúčastnených a upovedomil ich, že sa stretli na základe námietky tímu HC KVP Represent, ktorú manažér tímu KVP Martin Horník podal bezprostredne po ukončení 5. semifinálového zápasu. V námietke poukázal, že gól na 3:3 padol až po ukončení zápasu pretože podľa neho došlo k neskoršiemu spusteniu časomiery. Súčasťou námietky boli aj snímky z videa zápasu, ktorý bol streamovaný online.
Následne vedenie CHL uznalo relevantnosť námietky tímu HC KVP Represent a prezentovalo obidvom tímom video, ktoré potvrdilo skutočnosť, že spustenie časomiery nastalo o dve sekundy neskôr. Pri prešetrovaní tejto skutočnosti sa zistilo, že podľa vyjadrenia časomiery nebolo možné spustiť časomieru ani po opakovanom pokuse na dotykovej obrazovke. Stalo sa tak, až po tretom pokuse, čo malo za následok približne dvojsekundové omeškanie spustenia časomiery a teda zápas sa mal defakto skončiť skôr ako padol vyrovnávajúci gól.
Regulárnosť gólu priamo na zápase zisťoval aj hlavný rozhodca, ktorý mal záujem si pozrieť záznam z kamier, avšak z dôvodu výpadku preťaženia siete v Aréne sršňov to nebolo v tej chvíli možné. Rozhodca následne na základe svojho presvedčenia, že gól padol v riadnom hracom čase, uznal vyrovnávajúci gól a ukončil 3. tretinu, po ktorej nasledovali samostatné nájazdy, v ktorých uspel tím HC Chobotníc.
Vedenie ligy na základe vyššie uvedeného uznalo technickú chybu. Vzhľadom na formálne ukončenie zápasu a kompetenčnú absenciu možnosti meniť rozhodnutia rozhodcov zo strany vedenia CHL (PRAVIDLÁ CHL 20/21, XVI. Článok - VIDEOROZHODCA #CHL, 4. odsek znejúci – „Bez ohľadu na videozáznam, je možné na základe neho meniť a rozhodovať o skutkoch iba počas zápasu. Rozhodnutia rozhodcov o góloch a trestoch sú nemenné a vedenie CHL resp. disciplinárna komisia môže udeľovať iba dodatočné tresty a iba na základe titulu (trestu), ktorý mu túto kompetenciu deleguje na základe pravidiel CHL.“ vedenie CHL upovedomilo účastníkom námietkového konania, že nemá kompetenciu rozhodnúť a zmeniť výsledok zápasu, pretože by sa dopustilo svojvoľného konania nad rámec aktuálne platných pravidiel CHL. Zmeniť túto skutočnosť môže iba KOMISIA tímov schválením nových pravidiel, ktoré túto kompetenciu budú obsahovať a ktoré si pred každou sezónou schvaľujú jednotlivé tímy.
Zo strany vedenia nasledoval návrh na kontumáciu zápasu na základe obojstrannej dohody tímov a opakovaný zápas, čo podľa vedenia, aj vzhľadom nato, že došlo k jednému podľa zistených skutočností neregulárnemu gólu, no následne zo strany Chobotníc došlo v nájazdoch k regulárnemu gólu, by bolo optimálne riešenie, ktoré by bolo spravodlivé a fair play. Tento návrh tímy odmietli. HC Chobotnice argumentovali, že oni majú starších hráčov a už majú toho dosť čo sa týka play off a tiež že chcú finále, lebo oni ešte v ňom neboli a KVP už dvakrát vyhralo ligu. HC Chobotnice tiež argumentovali tým, že rozhodca rozhodol v riadnom hracom čase pred klaksónom.HC KVP Represent odmietli tiež, čo oba tými odmietli. KVP stanovisko bolo uznať výhru pre KVP v riadnom hracom čase, čo Chobotnice odmietli. Trvali na tom, že chcú ísť do finále lebo vyhrali. Následne vedenie apelovalo, opätovne na Chobotnice, že je to neregulárny postup, a je jasne nespochybniteľne dokázateľné, že gól padol po niekoľkých sekundách navyše. Padla aj otázka na vedenie na Chobotníc, či chcú takýmto spôsobom postúpiť, odpoveď zo strany zástupcov Chobotníc bola, že áno. Vedenie apelovalo na Chobotnice, že to nie je spravodlivé a nie je to v súlade z Fair Play zásadami a trvalo na dohode tímov. Následne sa definitívne zástupca KVP Martin Horník opýtal Chobotníc, či chcú takýmto spôsobom postúpiť. Odpoveď od Joža Ivana bola, že áno, oni idú do finále a KVP o tretie miesto.
Po tomto vyjadrení zástupca HC KVP Represent Martin Horník pogratuloval tretiemu miestu tímu GOLEM a upovedomil vedenie, že KVP týmto sezónu ukončilo a o medailu nebude hrať.

 

V Košiciach dňa 02.08.2021, zapísal Mgr. Martin Ištvan Prezident #CHL